Oikeus Kelan etuuksiin ulkomailla

Viittomakielellä: Jos kuulut ulkomailla ollessasi Suomen sosiaaliturvaan, voit saada yleensä samoja tukia, joita saisit Suomessa....